המשפיע הרב מוטה פראנק בקריאה נרגשת למען ארגון "'השומרים"'

מקודם על ידי ברסלב live על Sep 13, 2017 חדשות ברסלב

שומרים הפקד לעירך.
לאחר רדיפות וגניבות והמסוכנות השוררת לעיתים רבים ברחבי אומן, במיוחד בימי הקיבוץ הק' ברחובות הרחוקים יותר מאזור הציון, ובכל ימי השנה גם באזור הציון עצמו.. עד כדי כך שיכל לקרות העמדת צלם בהיכל רח"ל, יצאו בארגון השומרים לקריאה לציבור להתאגד כולם ביחד להעמדת שומרים ותאורה ואבטחה מליאה על כל המשתמע מכך.. לאור זאת פונה הרב החסיד המשפיע ר' מוטה פראנק שליט"א בקריאת קודש לבוא לעזר הארגון וכך נכתב במכתבו:
 

'בס״ד יום ג כא אלול ה׳תשע״ז 
״שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה״ 
שמועה טובה תדשן עצם ויום בשורה הוא לנו: על הקמת חברת ״השומרים - אומן״ שתיתן מענה בכל ענייני ה׳שמירה׳ - הן בגשמיות והן ברוחניות - במשך כל ימות השנה, בעיר ׳אומן׳, לכלל כל העניינים הצריכים ׳שמירה מעולה׳ במקום קדוש זה, לכלל כל אחינו בני ישראל, הן לגבי מאות הנפשות הדרים שם בקביעות בכל ימות השנה והן לגבי רבבות אלפי ישראל הבאים להשתטח שם בתפלה ליד ציונו הקדוש של רבנו מוהר״ן זי״ע ועכי״א. 
למותר לציין חשיבות הדבר הן בגשמי הן ברוחני, ורבנו הקדוש כבר אמר )חיי מוהר״ן נסיעתו לאומן יא(: ״הנה, אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל כלה, כי לכל דבר יש קץ וסוף )פירוש: ... היינו שיש מקום ששם מסתיים קדושת ישראל, שמשם והלאה אין מתפשט קדושת ישראל ובזה המקום היו רחוקים מאוד מהשם יתברך ... ( ועל כן צריכים שמירה גדולה שלא נכשל חס ושלום״. ורבנו הקדוש הוסיף במתק לשונו: אבל אף על פי כן בוודאי לא יוכלו לזוז אותנו חס ושלום מקדושתינו, כי אנו תקיפין בדעתינו ... רק בענייני חיצוניות, הייינו בענייני מאכלים ,על זה אנו צריכים שמירה שלא ניכשל חס ושלום, ועל זה צריכים שהשם יתברך ישמור אותנו וצריכים לבקש מהשם יתברך שישמור אותנו מזה״ 
וכמו בכל דבר שבקדושה, שגם אחרי כל ההשתדלויות הרוחניים של תפלה וכל כיוצא בזה, הרי שצריכים בכל זאת גם לעשות כל השתדלות גשמית וטבעית על פי דרכי הטבע, כך בוודאי גם בכל הנוגע לכלל עניני ׳השמירה הגדולה׳ שצריכים שם ב׳אומן׳ הרי שמעבר לתפילות שצריכים הרבה להתפלל על זה, צריכים בוודאי גם שיקום ארגון שיהיה ׳חזק ותקיף בדעתו׳ שייתן מענה טובה לכלל כל ענייני השמירה שם. 
ובעזרת ד׳ נעשה ונצליח, עזרי מעם ד׳ עושה שמים וארץ, וחפץ ד׳ בידכם יצליח להוציא מכוח אל הפועל כל הרצונות הטובים, והכל מתוך דרכי שלום להרבות אהבה וחיבה בין כלל כל אנשי הצדיק ולגרום לכלל כל הדרים שם ולכלל כל הבאים להסתופף שם - לשהות שם מתוך הרגשה של רוגע ושלווה ויקוים בשלמות: ׳יהי שלום בחילך שלווה בארמונותייך." 


 מצו"ב המכתב

 

תגובות

אורח

דירוג הכתבה:

מחבר הכתבה

הרשמה לרשימת התפוצה שלנו

מבזקים אחרונים

פרסום ראשון: ועדת השחרורים אישרה לרב אליעזר ברלנד לטוס לאומן בראש השנה
פרסום ראשון: ועדת השחרורים אישרה לרב אליעזר ברלנד לטוס לאומן בראש השנה

פרסום ראשון: ועדת השחרורים אישרה לרב אליעזר ברלנד לטוס לאומן בראש השנה

היום: עצרת הכנה לסליחות בהשתתפות גדולי הצדיקים בשעה 19:30
היום: עצרת הכנה לסליחות בהשתתפות גדולי הצדיקים בשעה 19:30

היום: עצרת הכנה לסליחות בהשתתפות גדולי הצדיקים בשעה 19:30ברח' עדו הנביא 

השר דרעי נפגש כעת עם ראשי הקהילה היהודית, במפגש משתתף: סגן שר הפנים האוקראיני וחבר הפרלמנט האוקראיני.
השר דרעי נפגש כעת עם ראשי הקהילה היהודית, במפגש משתתף: סגן שר הפנים האוקראיני וחבר הפרלמנט האוקראיני.

השר דרעי נפגש כעת עם ראשי הקהילה היהודית, במפגש משתתף: סגן שר הפנים האוקראיני וחבר הפרלמנט...

מזג אוויר באומן

 

באנר אדסנס ימני