דעת תורה ברורה מעמוד ההוראה רבי משה מרדכי קארפ שליט''א בעניין גנות המחלוקת ולברוח ממנה

מקודם על ידי ברסלב live על Nov 19, 2017 חדשות ברסלב


דעת תורה ברורה 
מהגאון הגדול עמוד ההוראה רבי משה מרדכי קארפ שליט"א מתלמידי מרן הרב אלישיב זצ"ל
ומרבני העיר קרית ספר

בעניין המחלוקת נגד הגה"צ מגדולי אנ"ש רבי אליעזר ברלנד שליט"א


ע"פ התוה"ק וכידוע לכל לומד בספר "חפץ חיים" אסור להרהר אחר מי שמוחזק תלמיד
חכם וצדיק ולקבל ולשמוע וכל שכן במי שכל ימיו מזכה את הרבים )עיין יומא פז( וק"ו
כשידוע שקמו עליו שונאים בענייני ממונות וכיו"ב דפשוט ב"חפץ חיים" שהקול יוצא
מהשונאים, וכל הנגרר אחרי דברי שטות כאלו מעיד על עצמו ששקוע בהבלים וטמאה כזו,
ואוי לדור שכך עלתה בימיו, ואף זה מהבירור האחרון שלפני ביאת משיח, אשר חוצפה יסגי
בריש גלי על ד' ועל תורתו בלא פחד ומורא הלא הם עזי פנים שבדור את כולם ישא הרוח
במהרה, ונגלה כבוד ה' וזרחה ליראי שמו שמש צדקה ומרפא ויתקיים בם "ואוהביו כצאת
השמש בגבורתו"
הכו"ח בצער על צערה של השכינה וצערן של ת"ח וצדיקים
וצערן של ישראל ומצפה במהרה לישועת ד' ולגילוי כבוד שמים
והרמת קרן התורה וכנסת ישראל
משה מרדכי קארפ

תגובות

אורח

דירוג הכתבה:

מחבר הכתבה

הרשמה לרשימת התפוצה שלנו

מבזקים אחרונים

ברכת מזל טוב ששוגר לעסקן היקר מהשול ר' נחמן היילפרין לרגל הולדת הבת
ברכת מזל טוב ששוגר לעסקן היקר מהשול ר' נחמן היילפרין לרגל הולדת הבת

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ קו המידע - דק"ק שובו בנים ברכת מזל טוב חמה ולבבית...

מאי חנוכה?!. התרגשות גדולה בעיר התורה ליקוואד לקראת בואו של המשפיע הנודע הרה"ח ר' מוטה פראנק שליט"א
מאי חנוכה?!. התרגשות גדולה בעיר התורה ליקוואד לקראת בואו של המשפיע הנודע הרה"ח ר' מוטה פראנק שליט"א

מאי חנוכה?!. התרגשות גדולה בלעיקוואוד לקראת בואו של המשפיע הנודע הרה"ח ר' מוטה פראנק...

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של הבחור היקר חיים שמחה מאיר מיינהרט ז"ל.
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של הבחור היקר חיים שמחה מאיר מיינהרט ז"ל.

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של הבחור היקר חיים שמחה מאיר מיינהרט ז"ל.

מזג אוויר באומן

 

באנר אדסנס ימני